Budhizmus

Bharia Sutta: Manželky

Raz bol požehnaný v Savatthi v pohorí Jeta v kláštore Anathapindika. A potom sa ráno požehnaný obliekol, vzal pohár a rúcho a odišiel do domu hospodára Anathapindiky, kde sedel na stoličke a pripravil sa na neho.

A v tom čase ľudia v dome Anathapindiky vytvárali hrozný humbuk a bzučanie. A potom šiel dom Anathapindiky k Najsvätejšiemu, klaňal sa mu a posadil sa vedľa neho. Blahoslavený mu povedal:

"Doma, prečo robia ľudia vo vašom dome taký hrozný hluk a bzučanie, akoby rybári ťahali ryby?"

„Toto je moja svokra Sujata. Je bohatá a prišla k nám z bohatej rodiny. Neposlúchla svojho svokra, svokra, svojho manžela.

Potom sa Blahoslavený obrátil na Sujatu: „Poď, Sujata.“

„Dobrý pane,“ odpovedala, šla k Blahoslavenému, klaňala sa mu a posadila sa vedľa nej.

Blahoslavený jej povedal:

"Sujata, muž môže mať sedem druhov manželiek. Čo je sedem?"

Manželka je ako vrah
žena ako zlodej
žena ako tyran
manželka ako matka
žena ako sestra
manželka ako priateľka
manželka ako otrok.

Muž môže mať sedem druhov manželiek. Ktorý si ty? “

„Pane, nerozumiem podrobne významu vyhlásenia, ktoré urobil blahoslavený, krátko. Nech ma požehnaný naučí Dhammu, aby som mohol podrobne pochopiť význam toho, čo bolo povedané krátko.“

"V tom prípade, Sujata, pozorne si vypočuj. Budem hovoriť."
„Áno, pán,“ odpovedala. Blahoslavený povedal:

„Myseľ jej nenávisti je plná a chýba mu súcit,
Smädí po iných a pohŕda jej manželom.
Chce zabiť toho, kto ho kúpil:
Takáto žena sa nazýva „vrah“.
Hneď, ako manžel získa bohatstvo
Poľnohospodárstvo, remeslá, obchod,
Pokúša sa to ukradnúť, aj keď sa trochu dostane.
Takýto zlodej sa nazýva manželka.
Lazy glutton, ktorý nechce pracovať
Rezavý a zúrivý, hrubý vo svojich prejavoch.
Dominuje tým, ktorí ju obsahujú:
Takáto manželka sa nazýva „tyran“.
Empatia je plná, veľkorysá,
Manžel chráni, akoby jeho vlastný syn,
Chráni akumulácie, ktoré zarobil:
Takáto manželka sa nazýva „matka“.
Myslí si na manžela vysokej mienky,
Ako sestra o jej staršom bratovi.
Čestný a jej manžel plní svoju vôľu:
Takáto manželka sa bude nazývať „sestra“.
Vždy, keď sa raduje, keď vidí manžela,
Ako priateľ po dlhom odlúčení,
Vzkriesený a morálny, vždy verný svojmu manželovi:
Takáto manželka sa bude nazývať „priateľkou“.
Ten, kto je vždy pokojný, vydrží všetko,
Aj keď jej hrozí paličkou,
S bezduchou mysľou vydrží svojho manžela,
Ničí všetko, podriaďuje sa vôli svojho manžela:
Takáto manželka sa nazýva „otrok“.
A všetky tie manželky, ktoré sú tu pomenované
Vrah, zlodej a tyran -
Nemorálne, neslušné, rezanie,
S pádom tela ich čaká peklo.
Ale všetky tie manželky sú tu pomenované
Otrok, mama, priateľ a sestra -
Vytrvalý v morálke, obmedzoval sa
S úpadkom tela spadajú do nebeského sveta.
Muž, Sujata, môže mať sedem druhov manželiek.
Ktorý si ty? “
„Počnúc týmto dňom, pane, požehnaný
považuje ma za ženu ako otroka. ““

Pozrite si video: Kaam Bhaari - Kaam Bhaari. Gully Boy. Lyric Video (Február 2020).

Populárne Príspevky

Kategórie Budhizmus, Nasledujúci Článok