Príslovia

Elapatra

Raz sa Elapatra, vládca naga, zjavil pred Budhom a objavil sa v maske ekumenického panovníka.

Budha ho pokarhal týmito slovami:

"Škoda, ktorú si spôsobil učeniu Budhu Kasyapa, pre teba nestačí?" Teraz mi ublížiš aj moje učenie? Vypočujte si Dharmu vo svojej skutočnej podobe.

"Príliš veľa ma chce zraniť, ak sa objavím vo svojej skutočnej podobe," odpovedala naga.

Potom ho dal Buddha pod ochranou Vajrapani. Elapatra sa zmenila na obrovského hada s mnohými jojanmi. Na jeho hlave narástol obrovský strom, ktorý na neho tlačil svojou váhou a ktorého korene sa hemžili hmyzom a spôsobovali mu hrozné utrpenie.

Keď sa Buddha spýtal, ako sa to všetko stalo, vysvetlil:

„Za starých čias, keď Buddha Kashyap učil Dharmu, bol Elapatra mníchom. Keď sa jeho šaty chytili na veľkom elapatrovom strome, ktorý rástol pri ceste a zlomil sa. Rozzúril sa a rozrušil strom. , je to dôsledok tohto konania. ““

Populárne Príspevky

Kategórie Príslovia, Nasledujúci Článok