Príslovia

Pokušenie Budhu

Ananda sa raz opýtal Budhu na Nirvánu. A Budha povedal svojim učeníkom o pokušení Márie, ktorá sa ho pokúsila zviesť zo skutočnej cesty spásy:

- Keď som sa osvietil, prišla ku mne zlá Mara so slovami: „Ponor sa do Nirvány, Skvelé; Ponor sa do Nirvány, dokonalé; čas Nirvány pre teba teraz prišiel.“ A povedal som zlej Mara: „Kým sa nevrhnem do Nirvány, kým nezískam učeníkov medzi mníchmi, múdrymi a dobre informovanými prorockými poslucháčmi ... až kým sa nezačnem ponoriť do Nirvány, zlého ducha, až kým nezískam nasledovníkov Dovtedy sa ponorím do Nirvány, až kým sa sväté učenie, ktoré som učil, posilňovalo, posilňovalo, asimilovalo všetkými národmi a rozširovalo sa ďalej a ďalej a stalo sa majetkom celého ľudstva. ““

Mara ponúkla Budhovi nadvládu nad celou Zemou za to, že opustila svoje povolanie, a pokúšal Veľkého so svojimi dcérami (ich mená sú chtíč, úzkosť, chtíč), pretože Mara ovplyvňuje márnosť a telesné túžby človeka.

Populárne Príspevky

Kategórie Príslovia, Nasledujúci Článok