Príslovia

Budhovova minulosť

Buddha rozprával o jednej zo svojich vtelení. Povedal:

"V mojej predchádzajúcej inkarnácii som bol nevedomým človekom. Jeden mudrc dosiahol osvietenie, tak som išiel k nemu. S úctou kývol som padol na jeho nohy. Ale keď som sa narovnal, prekvapilo ma, ako sa starý muž predo mnou uklonil."

- Čo to robíš? Zvolal som. - Skutočnosť, že sa dotknem tvojich nôh, je úplne správna, ale nezaslúžil som si luk.

Mudrc odpovedal:

"Bude to najväčšia chyba, ak sa dotknete mojich nôh a ja sa ich nedotknem." Pretože ja nie som nikto iný ako vy, ale trochu dopredu. Naklonil som sa k tvojim nohám a pripomenul som ti, čo si urobil, keď sa ku mne uklonil. Nemýľte sa však vo viere, že sme dvaja rôzni ľudia. Bolo by chybou predpokladať, že som mudrc a že ste ignorant. Toto je otázka času. Počkajte chvíľu a dosiahnete osvietenie. Keď pravá noha vykročí, vľavo ju sleduje, v skutočnosti je ľavá strana len tak, aby pravá mohla vykročiť vpred. ““

Populárne Príspevky

Kategórie Príslovia, Nasledujúci Článok