Príslovia

Mokusenov päsť

Majster Mokusen býval v chráme v provincii Tamba. Jedného dňa sa jeden z jeho priaznivcov sťažoval na lakomosť svojej manželky a požiadal o pomoc.

Mokusen navštívil manželku svojho stúpenca a spýtal sa, čo je príčinou jej tak chvejúcej sa skromnosti. Vysvetlila mu žena, ako mohla. To, čo jej Mokusen ukázala zaťatú päsť.

"Čo tým myslíš?" spýtala sa prekvapená žena.

"Predpokladajme, že moja ruka je stále zaťatá a ja ju nedokážem uvoľniť." Čo tomu hovoríš? spýtal sa Mokusen.

"Mrzačenie," odpovedala žena.

Potom otvoril ruku a znova sa opýtal:

"Teraz predpokladajme, že moja ruka je vždy v tejto polohe." Čo je to potom?

"Ďalšia forma mrzačenia," povedala manželka.

"Ak tomu dobre rozumieš, potom si dobrá žena," povedal Mokusen a odišiel.

Po jeho návšteve manželka začala pomáhať manželovi v úsporách aj vo výdavkoch.

Populárne Príspevky

Kategórie Príslovia, Nasledujúci Článok