Príslovia

Vedomie a osedlaný kôň

Raz, keď mentor Zen Bankei sedel celú noc pod krížom na námestí popráv, skontroloval svoje zenové vedomie. Ráno si ľahol na kopec ohraničujúci miesto.

V tomto okamihu bojovník vnútri plotu porazil svojho koňa bičom. Keď to Bankei videl, zakričal:

- Hej! Čo to robíš?

Bojovník tieto slová počul, ale keď sa rozhodol, že ich hovorí nejaký roľník, neprikladal im žiadny vážny význam. Keď bojovník opäť udrel bičom, prešiel okolo mentora.

Bankay znova zakričala:

- Hej! Čo to robíš?

Toto sa opakovalo tretíkrát, až sa bojovník nakoniec zastavil a zosadol. Keď sa blížil k Zenovému mentorovi, videl, že nie je obyčajný človek.

"Vykričali ste na mňa," povedal zdesene bojovník. "Chceš mi niečo povedať?"

"Prečo poraziť koňa kvôli neposlušnosti, prečo sa disciplinovať a začať vzdelávať svoju myseľ?" - prísne povedané Bankey.

Populárne Príspevky

Kategórie Príslovia, Nasledujúci Článok