Príslovia

Tri hity hokejkou

Prišiel študovať s pánom Ummonom mladý muž menom Tozan. Ummon sa ho spýtal, odkiaľ prišiel.

"Z dediny," odpovedal Tozan.

- A v akom kláštore si bol v lete? spýtal sa Ummon.

"V kláštore Hoji na južnom brehu jazera," odpovedal Tozan.

"Kedy si ho opustil?" Ummon sa spýtal, uvažoval sám seba, o koľko viac Tozan bude schopný odpovedať na podobné otázky.

"Dvadsiateho piateho augusta," odpovedal Tozan.

"Za takéto odpovede by som ti mal dať tri palice, ale odpustím ti," povedal Ummon a odišiel.

Nasledujúci deň sa Tozan uklonil Ummonovi a opýtal sa:

"Včera si mi odpustil tri hity paličkou, ale nechápem - za čo?"

"Pretože vaše odpovede sú bezduché," odpovedal Tozan potupne. - A tiež preto, že ste jednoducho putovali z jedného kláštora do druhého, namiesto toho, aby ste hľadali seba, hľadali ste pre vás vhodný kláštor.

Populárne Príspevky

Kategórie Príslovia, Nasledujúci Článok