Príslovia

Kajúcny pes

Keď sa Šrí Ráma rozhodol ukončiť misiu avatara a vstúpil do búrlivých vôd rieky Sarayu, nasledoval Ho a jeho spoločníci pes. Na otázku „Prečo sa k nim pripojí?“ Odpovedala:

"Chcem ísť s tebou do neba." V mojom minulom živote som bola skutočnou jogou, ale narazila som a opustila spravodlivú cestu sebakontrola a stala sa otrokom márnosti. Interpretoval som Vedy, ako ma podnietila moja fantázia - svojvoľne, ale príťažlivo pre publikum, takže som sa stal takým zvieraťom, že sa mu páči štekať, kousať a otráviť obeť. Ľudia, ktorí ma povzbudzovali chválami, sú teraz blchami a muchy, ktoré hniezdia na mojej koži a trápia ma. Pomôžte mi, Pane, dostať sa z tohto nečestného vzťahu. Už som vypracoval svoju karmu, Vykonal som svoju vetu.

"Toto sú dôsledky neúcty k Vedám," povedal Sri Rama a obrátil sa na svojich spoločníkov. - Študujte ich s úctou a presadzujte to, čo učia. Odmietnutie praxe - už je neúcta.

Populárne Príspevky

Kategórie Príslovia, Nasledujúci Článok