Rôzne

Kresťanské podobenstvá

Kresťanské podobenstvá

Kresťanské podobenstvá

Kresťanské podobenstvá sú vyjadrením základných myšlienok kresťanstva - doktríny, ktorá vznikla v 1. storočí nl. e. v Palestíne. Základom kresťanstva je súhrn niekoľkých predpokladov, z ktorých najdôležitejšie je, že celá ľudská rasa, ktorá sa rodí v pôvodnom hriechu Adama a Evy, je hriešna, a preto musí byť zachránená, a každá osoba nesie semeno tohto hriechu od narodenia a musí Vykupte ho pred Bohom. Kresťanské podobenstvá nám hovoria, ako hľadať tento spôsob spásy. Je úžasné, ako ľahko ich čitatelia vnímajú. Je pozoruhodné, že na rozdiel od mnohých podobenstiev založených na iných učeních, v kresťanských podobenstvách nenájdete poučné moralizovanie.

Bez ohľadu na to, ako znie triviálne, v každom z nich je dobrota, ktorá vychádza z kresťanských podobenstiev a význam príkazu „milujte svojho blížneho ako seba samého“. Sú plné milosrdenstva, súcitu a lásky ku všetkým živým veciam. Čitateľ tu však uvidí ironické posmechovanie ľudskej chamtivosti, chvastanie a hlúposť v ľahkej, ale napriek tomu vnímateľnej forme.

Kresťanské podobenstvá majú úžasnú štruktúru. Najskôr čitateľ položí otázku, na ktorú sám odpovie. Je zrejmé, že existuje iba jedna otázka, ale odpovede poskytnú rôzni čitatelia, samozrejme, odlišní od seba. Každé ďalšie čítanie toho istého podobenstva otvára pre ľudskú existenciu stále viac a viac nových horizontov.

Podobne ako mnoho podobenstiev iných kultúr, aj kresťanské podobenstvá považujú ľudskú existenciu za utrpenie. Predtým, ako sa vyslobodíme a padneme do rúk Pána, musíme vypiť pohár utrpenia v plnom rozsahu. Čítaním týchto podobenstiev sa nedobrovoľne začneme zamýšľať nad tým, ako žijeme, ako sa dotýkame ľudí, ktoré sú nám blízke, starších a iba prchavých známych alebo okoloidúcich. V podobenstvách sa môžeme dozvedieť pravdu, že podľa vášho názoru sa musí rešpektovať aj náhodný okoloidúci, pretože „Pánove cesty sú nevyvrátiteľné“ a možno po chvíli bude váš život alebo život vášho dieťaťa závisieť od tohto okoloidúceho.

Je tiež zaujímavé, že jedna a tá istá podobenstvo nám môžu dať odpovede na rôzne otázky, napríklad podobenstvo „Ľudské spôsoby“. Kresťanské podobenstvá sú výsledkom skúseností generácií. Mudrci, ktorí prežili svoje životy a urobili veľa chýb, vyvodili príslušné závery, nám na papieri predstavili jednoduchú a zaujímavú formu s tipmi a ako zvládnuť tento zdroj, sa každý rozhodne sám za seba.

Bohužiaľ, moderný obraz sveta nám diktuje falošné hodnoty a kladie predovšetkým hmotný tovar. Podobenstvo o márnotratnom synovi nám túto pravdu dokonale ilustruje. Tu vidíme všetko utrpenie, ktorým každý hriešnik prechádza. Často sme príliš radi na cenovo dostupné potešenie, aby sme uspokojili naše vlastné túžby. Avšak, keď sme dosiahli všetko, čo sme chceli, keď sme „prešli cez hlavu“, začali sme vo vnútri cítiť prázdnotu. Aby sme to prekonali, vraciame sa ku koreňom - ​​do domu otca. Iba tu čakáme na bezpodmienečné porozumenie a pomoc, a tak teraz musíme ísť znova od začiatku až do konca.

Podobenstvo o márnotratnom synovi - jej hodnota sa nestratí veľmi dlho a viac ako jedna generácia v nej nájde odpovede na svoje otázky. Kresťanské podobenstvá tak jemne odsudzujú temné stránky ľudskej prirodzenosti, že na ne nepotrebujeme priamy odkaz. Postavy sa v mnohých ohľadoch podobajú sebe a nevedomky sme dospeli k záveru, že sa za toto alebo ten čin hanbíme. Čítajte, ako by nás samo osebe viedlo k myšlienke, že je potrebné napraviť alebo naopak odpustiť osobe, ktorá nám ublížila.

Program mnohých komplexných škôl doteraz umožňuje štúdium kresťanských podobenstiev študentmi, a to nie je náhoda. Pýtajúca sa myseľ detí hľadá odpovede na ich otázky. Pre rodičov môže byť ťažké nájsť slová alebo jednoducho nemajú dostatok času na intímne rozhovory, takže čítanie podobenstiev môže upokojiť myseľ dieťaťa a poskytnúť mu nejaké vysvetlenia o ľudskom živote.

Múdre kresťanské podobenstvá

Takže sme sa už rozhodli, že jedným z hlavných cieľov kresťanských podobenstiev je povedať človeku, ako nájsť spôsob spásy. Konkrétne naznačujú, neuvádzajú. Je to veľmi jemná línia, pretože povaha človeka v mnohých prípadoch reaguje negatívne na priame ukazovatele. Múdrosť kresťanských podobenstiev spočíva v smere človeka na skutočnej ceste.

Čítaním podobenstiev si začíname uvedomovať, že každá činnosť nevyhnutne povedie k následkom a človek, ako viete, je odmenený podľa jeho púští. Zároveň musí láskavosť vychádzať zo srdca a musí byť úprimná, to znamená, že podvodník, ktorý preniesol babičku cez cestu, ale napriek tomu naďalej klamal ľudí, nedostane odplatu za svoje hriechy.

Múdre kresťanské podobenstvá nás učia, že cesta k skutočne dokonalému cieľu je trnitá a plná prekážok. Podobenstvo „Najbližšia cesta k Bohu“ hovorí, ako to, čo nemá hodnotu, spravidla leží vždy na povrchu.

Je potrebné poznamenať, že v kresťanských podobenstvách existuje aj určitý prvok zastrašovania, strachu z Boha a jeho trestu. To je opäť otázka, aký trest bude nasledovať za akýkoľvek bezbožný čin. Zároveň sa nedá skrývať zlý skutok, pretože Boh je všadeprítomný a vidí všetko, vidí mučenie a dobré skutky a odmeňuje ich. Ak napríklad čítame podobenstvo „Boh je všade“, začneme chápať, že všetky naše záležitosti sa budú brať do úvahy, aby som tak povedal, a že ak sa budeme pýtať celým svojím srdcom a samozrejme vynaložením úsilia na to, môžeme počítať s pomocou Všemohúceho.

V podobenstvách vidíme iný skrytý význam. Pravá viera v Boha nie je každodennou návštevou cirkvi, uctievaním ikon, nespochybniteľným pôstom atď. Možno nemusíte robiť toto všetko, ale za zbožné myšlienky, dobré skutky a lásku k svojim susedom vás Najvyšší bezpochyby odmeňuje.

Podobenstvo nás tiež učí milovať sami seba. O čom je táto láska? Skutočnosť, že nie sme zamieňaní za hnev, závisť, odporný jazyk a klebety. Aby sme viedli vhodný životný štýl, tvrdo pracovali, starali sa o rodinu, pomáhali tým, ktorí to potrebujú - všetko robíme predovšetkým pre svoj vlastný prospech. Iba keď si človek uvedomí túto jednoduchú pravdu, bude mu zjavené spasenie.

Osoba, ktorá je skutočne vznešená a má čisté myšlienky, má okrem iného tendenciu stále pochybovať. V týchto pochybnostiach často prichádzame o seba a čo je horšie, môžeme dospieť k nesprávnym rozhodnutiam. Možno, že starodávna múdrosť kresťanských podobenstiev nám môže priniesť svetlo pravdy?

Kresťanská múdrosť v podobenstvách

Kresťanská múdrosť v podobenstvách je jemná, ale zároveň veľmi hlboká. Musíme milovať svojich susedov, rešpektovať ich a prostredníctvom tohto rešpektu a lásky sa učíme milovať sami seba. Skúsme jednoduchými slovami vysvetliť, ako sa to deje. Napríklad si predstavte, že ste v úlohe pekárov, pokúste sa upiecť buchty a chlieb, akoby ste ich upiekli sami sebe, svojim deťom a rodičom. Podobným spôsobom by ste sa mali týkať všetkého, čo robíte a ako sa správate v každodennom živote.

Zo dňa na deň, keď sa správate k ostatným, ako by ste chceli, aby s vami robili, neustále sa vkladáte do topánok iných a skúšate si „topánky niekoho iného“, prestanete byť sebeckí. Ale je to naše ego, ktoré je zdrojom všetkých neúspechov a neopodstatnených nádejí. Ego je to, čo nám bráni v otváraní našich sŕdc a v láske.

V kresťanských podobenstvách sa často stretávame so situáciou, keď anjel zostúpi z neba, aby pomohol človeku, alebo keď samotný hlas Boha poskytuje hrdinskú radu. To všetko svedčí o tom, že naše fyzické telo je neoddeliteľne spojené s duchovným svetom.

Kresťanské podobenstvá sú živé živé príbehy, ktoré sú zároveň pravdivé a pozoruhodné svojou hlbokou múdrosťou a skrytým významom. Preto si mnohí z nich spomíname z detstva, v našich mysliach sa objavuje iba jedna zmienka o koncepte „podobenstva“, predstavách o otcovi a márnotratnom synovi, Kristovi, múdrom a staršom človeku.

Čítajte kresťanské podobenstvá, učte ich deti, aby si ich prečítali, urobili z takéhoto čítania dobrú rodinnú tradíciu a potom vám bude nepochybne odhalená ich múdrosť a hľadajúca myseľ nájde odpovede na všetky vzrušujúce otázky.

Populárne Príspevky

Kategórie Rôzne, Nasledujúci Článok

Sutra z lotosového kvetu nádhernej Dharmy Kapitola II. nástrahy
Budhizmus

Sutra z lotosového kvetu nádhernej Dharmy Kapitola II. nástrahy

V tomto čase svetovo vyznamenaný, vychádzajúci zo Samádhi pokojný a jasný, povedal Shariputre (1): „Múdrosť Budhov je veľmi hlboká a nezmerateľná. Je ťažké vstúpiť do brán tejto múdrosti, je ťažké ju pochopiť.“ Tí, ktorí počúvajú hlas a Pratiekabuddha nie sú schopní rozpoznať. Prečo? Buddha bol blízko stovkám, tisícom, desiatkam tisícov, mačiek, nespočetným Budhov, až do konca nasledoval nespočetné množstvo dharmských ciest Budhov, odvážne a statočne pokročilých v kultivácii, [jeho] men
Čítajte Viac