Kresťanstvo

Spor s pokorou

V jednej dedine žil neuveriteľný debatér, ktorý argumentoval v rade so všetkými a všetkými. Vďaka svojej neuveriteľnej tvrdohlavosti sa mu podarilo ukončiť akýkoľvek argument v jeho prospech slovami: „Vidíte, mal som pravdu.“ Pre každé tvrdenie, akúkoľvek myšlienku mal pravý opak. S hrdosťou na svoje víťazstvá v sporoch kedysi počul, že do dediny svojho priateľa prišiel múdry starý muž.

„Ak sa hádam aj so starým človekom, potom sláva o mne pôjde nielen v tejto dedine, ale po celej krajine,“ rozhodol sa arogantný blázon a ponáhľal sa hľadať mudrca. Blíži sa k domu, v ktorom mudrc navštevoval, požiadal o povolenie hovoriť s ním. Keď ho priviedli k staršiemu, povedal s aroganciou: „Mudrc, počul som o tvojej múdrosti a napriek tomu som si istý, že môžem spochybniť akúkoľvek vetu, ktorú hovoríš, dokazujúc, že ​​mám pravdu.“

"Áno, máš pravdu," odpovedal starý muž pokojne.

"Nie, zle," zvolal debatujúci vášnivo ... a zastavil sa.

Populárne Príspevky

Kategórie Kresťanstvo, Nasledujúci Článok