Príslovia

Čo je nepochopiteľné?

Muž prešiel so svojou rodinou cez púšť. Ľudia už boli úplne smädní, ale potom videli dobre vpredu a vrhali sa k nemu so všetkou silou. Keď boli pri studni, vnútorný hlas povedal mužovi, že voda v ňom bola otrávená a priniesla smrť všetkým, ktorí sa napili. Muž však ignoroval svoj hlas a začal zalievať svoju manželku a deti. Keď vytiahol poslednú lopatku, aby sa konečne opil, videl, že jeho manželka a deti padli mŕtvi.

"Pane, zachráň moje deti a manželku!" Smäd bol taký intenzívny, že som si dovolil, aby som tvoje varovanie nevenoval pozornosť.

„Ak odpovieš na jednu z mojich otázok,“ odpovedal Boh, „pomôžem ti.“ Povedzte mi, čo je pre človeka nepochopiteľné?

Muž sa bál odpovedať nesprávne, dlho premýšľal, ale nakoniec sa rozhodol:

- Najzrozumiteľnejšou vecou pre človeka je to, že hoci vidí smrť druhých okolo neho počas jeho života, žije, akoby si myslel, že bude žiť večne.

Takáto odpoveď uspokojila Boha a vrátil život manželke a deťom človeka.

Populárne Príspevky

Kategórie Príslovia, Nasledujúci Článok