Príslovia

Podobenstvo o šťastí: Vyberám si radosť

Majster Bahauddin bol celý život šťastný, úsmev mu nikdy neopustil tvár. Celý jeho život bol nasýtený vôňou dovolenky! Aj keď zomrel, veselo sa zasmial. Vyzeralo to, že bol spokojný s príchodom smrti. Jeho študenti sedeli a jeden sa opýtal:

- Prečo sa smejete? Celý svoj život ste sa smiali a my sme sa všetci neodvážili opýtať, ako uspejete? A teraz sa v posledných minútach smejete! Čo je tu tak zábavného?

Starý pán odpovedal:

"Pred mnohými rokmi som prišiel k svojmu pánovi ako mladý muž, sedemnásť rokov, ale už hlboko trpiaci." Majster mal sedemdesiat, ale on sa usmial a tak sa smial bez zjavného dôvodu.

Spýtal som sa ho: „Ako to zvládate?“ A on odpovedal: „Vo vnútri si môžem slobodne vybrať. Je to len moja voľba. Každé ráno, keď otvorím oči, sa pýtam, čo si mám vybrať dnes - radosť alebo utrpenie? A stáva sa, že si vyberám radosť, pretože je to tak prirodzene. “

Populárne Príspevky

Kategórie Príslovia, Nasledujúci Článok