Diania

O výhodách jogy: 5 dôležitých bodov

Odpoveď na otázku „Ako mi pomáha jóga?“ bude uprednostňovať vašu prax.

Jóga znamená spojenie mysle, tela a ducha. Ak ste však začiatočník, možno ešte nebudete cítiť spojenie troch. Preto je dôležité, aby začiatočníci odpovedali na základnú otázku: „Ako mi pomáha jóga?“ Odpoveď uprednostní vašu prax.

Možno vám bude vyhovovať jedno z týchto tvrdení:

1. Jóga znižuje stres spustením relaxačných mechanizmov. To sa dosahuje vedomým dýchaním, precvičovaním postojov, relaxačnými a meditačnými technikami, ktoré aktivujú parasympatický nervový systém. A čo je dôležitejšie, jóga nás učí, aby sme zostali pokojní, keď čelíme nepríjemnostiam a ťažkostiam.

2. Jóga nám pomáha byť pozorný. Mnoho ľudí si uvedomuje, že si viac uvedomujú fyzickú, duševnú a emocionálnu povahu. Toto vedomie často začína pozornosťou na dýchanie. Potom prejdeme k myšlienkam a potom k napätej oblasti tela. (Poradie sa môže líšiť).

3. Jóga lieči telo a myseľ. Pózy, vedomé dýchanie a vizualizácia - terapia na zníženie fyzickej bolesti, ako aj na liečenie psychologického traumu. Dáva nám nástroje na sebauzdravenie, učí seba-láske a sebavedomiu.

4. Jóga nás chráni pred zlými návykmi. Vďaka nej získame nové, zdravé vzory, ktoré sa prekrývajú so starými škodlivými. Keď opustíme staré, začneme vidieť lepšie nové príležitosti.

5. Jóga nám pripomína zodpovednosť. Najprv sa naučíme prevziať zodpovednosť za svoju fyzickú kondíciu, potom si uvedomíme svoje myšlienky a naučíme sa prevziať zodpovednosť za náš vnútorný dialóg. A časom preberáme zodpovednosť za to, že sme autormi vlastných životov, konajúc v tvorivom tandeme s celým vesmírom.

Inými slovami, joga nám pomáha žiť náš život čo najlepšie.

Foto: istockphoto.com

Populárne Príspevky

Kategórie Diania, Nasledujúci Článok