Diania

Je možné začať praktizovať ásany bez zvládnutia jamy a niyama

Autorom systému Apnea Yoga je Alexander Dudov.

Pit a niyama by sa nemali považovať za prísne zákazy alebo sľuby, ako sú kláštory. Toto sú univerzálne, a preto najoptimálnejšie princípy správania a interakcie osoby, ktorá praktizuje so sebou a so svetom. Sú založené na múdrosti, ktorá sa rodí z dlhej a informovanej praxe.

Náš pohyb po krokoch jogy nie je postupný proces, ale súbežný vo všetkých 8 (ashtanga) smeroch. Praktizujúci na základe jamy a niyama sa nebudú rozvíjať na úkor slepého nasledovania pokynov.

Premyslená a vedomá práca s telom, dychom a mysľou počas cvičenia ásan v priebehu času vám odhalí hlbokú výhodu uplatňovania týchto pravidiel.

Preto sa vydajte na cestu poznania už dnes: začnite telom a dýchajte a uvedomte si všetko, čo sa deje. Toto bude začiatok premeny vášho života.

Populárne Príspevky

Kategórie Diania, Nasledujúci Článok